Przeskocz do treści

Dotyk na planie

  Następne zagrożenie jest typowe dla pracy asystenta reżysera dźwięku w produkcji setkowej, obecnie najczęściej wykorzystywane ze względu na niższy koszt produkcji, poprzez pominięcie postprodukcji z kosztownymi elementami pod synchronizacyjnymi, czyli tak zwanego podsynchro. Jest to zagrożenie bardzo poważne w skutku pozbawienia asystenta wolności, czyli wylądowaniu Jego osoby w więzieniu. W pracy asystenta reżysera dźwięku występuje częsty element montażu mikrofonu bezprzewodowego, tak zwanego mikroportu. Czynność tą cechuje często manipulowanie w intymnych częściach garderoby aktora, celem ukrycia mikrofonu, a następnie nadajnika i kabla ich łączącego. W przypadku męskiej, dorosłej części aktorstwa problem ten wydaje się być nie istniejący i dotyczy głównie aktorów płci żeńskiej, a co ważniejsze dziecięcej, oraz nieobytych z planem filmowym statystek mających tekst do wypowiedzenia podczas ujęcia. Chodzi po prostu o oskarżenie, o molestowanie seksualne. Ten bardzo delikatny i niebezpieczny w konsekwencjach problem postaram się rozwinąć jak umiem najlepiej, aczkolwiek nie jet to łatwe ze względu na jego specyfikę. Jeśli ktokolwiek, oczywiście spoza branży mikrofoniarskiej, ma mniemanie iż instalacja mikroportu na prze śliczniutkiej aktorce jest swoistą i uatrakcyjniającą pracę czynnością, przebywa w głębszym błędzie niż dno Rowu Mariańskiego, albowiem profesjonalista jest wyzbyty czerpania korzyści emocjonalnych, składając wyłącznie sterylny profil swojej pracy na najwyższą jakość uzyskanego dźwięku. Czyżby przyszły dźwiękowiec chciał posiąść ten zawód aby mógł obmacywać gwiazdy?Mój kolega z branży pracujący w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych, został oskarżony o molestowanie seksualne przez statystkę której instalował mikroport. Jako że była pełnoletnia, kolega odpowiadał z wolnej stopy. Miał szczęście, gdyż mógł pracować i odpowiadać. Sprawa toczyła się pół roku, po czym został uniewinniony ale pracę stracił, bo smród pozostał. Jednakowoż kiedy mi opowiadał o tym zdarzeniu, zauważyłem że jest to dla Niego trudne i sprawa odbiła się dla Niego ponurą traumą. Nic dziwnego, gdyż za molestowanie seksualne grozi kara więzienia, a wobec uprawomocnienia wyroku poszkodowana osoba ma prawo do wniesienia sprawy cywilnej o odszkodowanie, które może sięgać bardzo dużych pieniędzy. Lecz montaż mikroportu na dorosłym aktorze, aktorce, statystce nie jest najniebezpieczniejszą czynnością pod względem możliwości oskarżenia o molestowanie seksualne, z której jak się okazuje można się wybronić, jednak najniebezpieczniejszą montażowo - mikroportową czynnością jest praca z dziećmi. Trzeba bowiem wiedzieć, iż jakiekolwiek poskarżenie się dziecka o „zły dotyk” umiejscawia obwinionego natychmiast w areszcie śledczym bez możliwości pracy na okres trzymiesięcznej sankcji, z możliwością jej przedłużenia na kolejne trzy miesiące i tak dalej do wyjaśnienia sprawy. Ponad dziesięć lat temu pracowałem we wszystkich edycjach „Ulicy Sezamkowej” i mikroportowałem kilkadziesiąt dzieciaków, lecz problem ewentualnego oskarżenia o molestowanie seksualne nie dawał się wen czas odczuwać jakimkolwiek stresem. Oczywiście świadomość zagrożenia występowała, ale nie w takim nasileniu jak obecnie. Dzisiaj bowiem, wobec ujawniania coraz liczniejszych przypadków pedofilii, społeczeństwo oraz organa ścigania wyczuliły się na to przestępstwo, co dla mikrofoniarza znacznie zwiększyło zakres niebezpieczeństwa wobec wykonywanego zawodu. Całkiem niedawno miałem sytuację którą chciałbym opisać. Dziecięca aktorka miała swoją idolkę w postaci dorosłej i znanej gwiazdy filmowej. Brały udział w tej samej produkcji, ale znały się już wcześniej z innych przedsięwzięć filmowych. W jednej ze scen, dorosłej aktorce zainstalowałem nadajnik mikroportu na udzie, gdyż taka była specyfika garderoby i nigdzie indziej nie udałoby mi się ukryć nadajnika aby był niewidoczny dla kamery. W kolejnej scenie brała udział dziecięca aktorka i pod wpływem swej idolki, kategorycznie zażądała instalacji nadajnika na udzie. Wykonałem tą instalację, ale w głębokim stresie, którego wcale nie potrzebowałem. Jak się ma uchronić asystent realizatora dźwięku przed oskarżeniem o molestowanie seksualne? Odpowiem szczerze. Nie wiem! Ale wiem, jak skutecznie zminimalizować to niebezpieczeństwo. Wielokrotnie podczas montażu, demontażu lub poprawek mikroportu na atrakcyjnej aktorce w warunkach planu filmowego, mikrofoniarz słyszy komentarze członków ekipy filmowej typu: „Zazdroszczę mikrofoniarzowi”. Profesjonalny mikrofoniarz ignoruje takie komentarze za każdym razem ich zaistnienia, i wykonuje swoją pracę bez zbędnych emocji. Lecz mikrofoniarza takie komentarze stawiają w nie komfortowej sytuacji, bowiem żaden aktor nie lubi montażu mikroportu, a w szczególności aktor płci żeńskiej. Dla aktorki, mikrofoniarz instalujący mikroport jest intruzem, który manipuluje w jej garderobie i to w najintymniejszych jej częściach, a tego ma prawo nie lubić każda kobieta. Jest przez Nie tolerowany tylko dlatego, że doświadczone aktorki mają świadomość o konieczności takiej instalacji dla dobra produkcji, jeśli jednak wyczują iż mikrofoniarz wykonuje zbędne ruchy dla zaczerpnięcia korzyści emocjonalnych, stanie się Ich największym wrogiem. Jak ma się zachować mikrofoniarz instalujący mikroport na aktorce, który wiedząc że jest intruzem, słyszy komentarze kolegów „dolewające oliwy do ognia” niechętnej montażowi aktorce? Jak wspomniałem na początku profesjonalnie ignorować aluzje. Jeśli komentarze nie ustaną, głośno przepraszać mikroportowane aktorki, za niestosowne zachowanie kolegów. Jeżeli mimo to komentarze pojawiają się, mikrofoniarz musi zwrócić się z problemem do kierownika planu z prośbą o rozmowę z członkami ekipy filmowej informujące Ich, iż komentowanie pracy mikrofoniarza jest niestosowne i co najmniej nie profesjonalne, spłycające jego pracę do frywolnych czynności. Jest to kwestia bardzo ważna, albowiem zdarzyło mi się słyszeć niepoważne uwagi wobec mojej pracy, ze strony na przykład uznawanych reżyserów! Tyczy się to instalacji mikroportów bezpośrednio na planie filmowym, w obecności ekipy, lecz większość instalacji odbywa się w obiekcie charakteryzatorni, lub innym odległym od oczu ludzkich. Dla mikrofoniarza jest to miejsce bardziej przyjazne do pracy, ze względu na mniejszy dyskomfort aktorek związany z brakiem obecności ekipy filmowej, statystów, osób postronnych i stąd pozwalają się aktorzy instalować precyzyjniej, tym samym z lepszym skutkiem dla jakości pozyskiwanego dźwięku. Ponadto na instalację jest więcej czasu, co ma też swoje znaczenie. Lecz wobec specyfiki pracy mikrofoniarza następuje wtedy wielokrotnie większa okoliczność dostrzegania szczegółów anatomicznych aktorów, a wraz z ich ułomnościami zasięga o tym wiedzę. Tą wiedzę profesjonalny mikrofoniarz musi zachować dla siebie. Nawet współpracujący mikrofoniarze, nie komentują między sobą budowy i ułomności ciał aktorek, albowiem niczemu to nie służy, a może jedynie przysporzyć niepotrzebnych kłopotów. Ale nie tylko o wizualną wiedzę chodzi. W kuluarach charakteryzatorni i garderoby często dochodzi do zaprzyjaźnień pomiędzy aktorami z osobami z pionu charakteryzacji i garderoby. Mikrofoniarz instalując mikroport jest narażony na prywatne wywnętrzenia pomiędzy nimi, więc uzyskując jakąś wiedzę o prywatnych kwestiach aktorów i kolegów z pracy, musi tą niepotrzebną wiedzę również zatrzymać dla siebie! Bywa, iż mikrofoniarz zaprzyjaźnia się z aktorem i uzyskuje informacje intymne o aktorze. Wtedy na mikrofoniarzu spoczywa najważniejsza kwestia tajemna. Jednak wobec montażu mikroportu na dorosłych aktorach, czy to w warunkach bezpośredniego planu, czy w postronnych miejscach, asystentowi reżysera dźwięku nie grozi nazbyt wielkie niebezpieczeństwo oskarżeniem o molestowanie seksualne, na rzecz odsunięcia od pracy wobec nie przestrzegania zasad i powszechnie uznawanych norm postępowania, ale w przypadku mikroportowania dziecięcych aktorów rzecz ma się zupełnie inaczej! Jeżeli mikrofoniarz instaluje mikroport na dziecku bezpośrednio na planie, posiada wielu świadków swej pracy i choć może to być powierzchowne przeświadczenie mikrofoniarza o rzekomym bezpieczeństwie wobec tej okoliczności, to jednak pozostaje faktem, że instalacja odbywa się wobec świadków. Ale gdy instalacja na dziecku ma się odbyć w charakteryzatorni lub innym odseparowanym miejscu od planu filmowego, mikrofoniarz musi zadbać aby nie pozostać z dzieckiem sam na sam. Najlepiej dla mikrofoniarza, aby podczas instalacji przebywała matka dziecka, tym bardziej że w chwili jakichkolwiek komplikacji wobec garderoby młodego aktora, może być bardzo pomocna. Komplikacje mogą wynikać z prozaicznego powodu proporcji, gdyż dla dziecięcego aktora mikroport jest o tyle razy większy, niż dla dorosłego aktora mniejszy. Lecz dla mikrofoniarza ważny jest jakikolwiek uczestnik instalacji, czyli świadek. Może to być Pani garderobiana, charakteryzatorka, ispicjentka, albo ktokolwiek kto w razie oskarżenia mikrofoniarza będzie świadczył jako obserwator instalacji. Mikrofoniarz nie powinien szukać świadectwa instalacji u swojego kolegi, drugiego mikrofoniarza gdyż wobec sprawy sądowej będzie On niewiarygodny z racji lojalności zawodowej i personalnej. Jest jednocześnie oczywistym faktem, iż szukanie świadków przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem nie jest łatwe, a wręcz kiedy zachodzi ich nagła potrzeba, znikają oni jak „znikające stołeczki”. Jeżeli mikrofoniarz ma problem z uzyskaniem świadka montażu mikroportu na dziecku w miejscach odosobnionych, musi ubiegać się o świadectwo takiej instalacji u kierownika planu, aby wskazał osobę asystującą, względnie sam podjął swą osobą kwestię świadka instalacji. Wiadomo, iż dzieci mają skłonność do konfabulacji, a jeśli coś wymyślą to zwykle nie wycofują zeznań, w strachu przed konsekwencjami własnych projekcji, stąd mikrofoniarz bez wiarygodnego świadka jest w bardzo trudnej sytuacji wobec oskarżenia o molestowanie seksualne na dziecku. Należy też wiedzieć, iż o molestowaniu seksualnym na dziecku musi powiadomić organa ścigania każdy, ktokolwiek o takim zdarzeniu posiadł wiedzę, a jeśli tego nie uczyni może być posądzony o współudział w molestowaniu, stąd mikrofoniarz może być zadenuncjonowany przez jakiego kogokolwiek człowieka (być może w dobrej wierze), wrabiając go w koszmarną sprawę sądową. Mało tego! Poinformować organa ścigania o molestowaniu dziecka musi każdy kto domyśla się, lub podejrzewa że ono się dokonuje, albo dokonało. Dla asystenta oznacza to, że nie może pozostać sam w miejscu odosobnionym z aktorem dziecięcym, bowiem to może wzbudzić podejrzenia o przestępstwie, a tym samym spowodować zagrożenie, iż jakaś osoba podejrzewająca powiadomi organa ścigania. Wypadałoby zaproponować przyszłemu asystentowi reżysera dźwięku, aby przed podjęciem czynności zawodowych ubezpieczył się w jakowymś towarzystwie ubezpieczeniowym na wypadek oskarżenia, co by było go stać na dobrego adwokata, lub odszkodowanie w hipotetycznie zakładając przegranej sprawie. Ale jaki agent ubezpieczy mikrofoniarza słysząc na przykład: „Proszę o ubezpieczenie mnie od oskarżenia o molestowanie seksualne, bowiem instalując urządzenia elektroniczne na aktorach zdarza mi się dostrzegać lub dotykać ich intymnych części ciała, a dotyczy to również dzieci?”. Spróbować nie zaszkodzi, jednak nie liczyłbym na sukces. Ponadto wobec przegranej sprawy mikrofoniarz i tak otrzymuje wyrok wieloletniego więzienia, stąd nawet uzyskanie ubezpieczenia byłoby tylko minimalizowaniem konsekwencji, a sprawę przegra bez wiarygodnych świadków instalacji określanej już w sprawie sądowej jako zdarzenie. Ostatnim słowem, asystent techniczny reżysera dźwięku nie może nigdy dokonywać instalacji mikroportów bez świadków na aktorach w szczególności dziecięcych, a jeżeli spontanicznie waży się na bez świadkową instalację, to oznacza że nie jest zbyt mądrym nieprofesjonalistą. Akurat mnie szczęście nie opuściło i oskarżenia o molestowanie uniknąłem przez prawie trzydzieści ponad lat pracy w zawodzie, ale nowicjusz może go nie mieć od pierwszego dnia pracy. Bardziej, że nowicjusz nie ma doświadczenia zawodowego wraz z nieskazitelną historią pracy, która może być argumentem w sprawie o molestowanie. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *